Facebook
Instagram
Youtube
Telegram
Viber

Політика безпеки

Ця Політика конфіденційності персональних даних (далі - Політика конфіденційності) діє відносно всієї інформації, яку Адміністрація сайту, розміщеного в мережі Інтернет за адресою: https://www.ampri.com.ua (далі - Сайт), може отримати про Користувача під час використання Сайту, його сервісів, програм і продуктів.

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
1.1. "Адміністрація сайту" - фізичні та юридичні особи, уповноважені управляти Сайтом від імені "ТОВ АМПРІ Україна", які організовують і (або) здійснює обробку персональних даних.
1.2. "Персональні дані" - будь-яка інформація, що відноситься прямо або побічно до користувача (суб'єкта персональних даних), яку він надає про себе самостійно при реєстрації (створенні облікового запису) або в процесі використання сервісів Сайту.
1.3. "Обробка персональних даних" - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), які здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів із персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, передача (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.
1.4. "Конфіденційність персональних даних" - обов'язкова для дотримання Оператором або іншою особою, яка отримала доступ до персональних даних, вимога не допускати їх поширення без згоди суб'єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.


2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2.1. Використання сервісів сайту означає беззастережну згоду Користувача з цією Політикою конфіденційності та зазначеними в ній умовами обробки його персональних даних.
У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен утриматися від використання сервісів Сайту.
2.2. Ця Політика конфіденційності застосовується тільки до Сайту. Адміністрація сайту не контролює і не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на які користувач може перейти за посиланнями, доступними на сайті.
2.3. Персональні дані Користувача включають в себе:
2.3.1. надану Користувачем всю або частину інформації (в тому числі, але не обмежуючись): прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону, місце роботи, посада, адреса електронної пошти, телефон, місцезнаходження;
2.3.2. іншу інформацію, яка зберігається в журналах сервера і включає в себе: IP-адресу, присвоєний Користувачеві провайдером Інтернет-послуг; інформацію про браузер Користувача (або іншої програми, за допомогою якої здійснюється доступ до сервісів); назви сторінок, які Користувач відвідує на Сайті; дата і тривалість відвідування.
2.4. Персональні дані, зазначені в п. 2.3.1. зберігаються лише за умови зазначення їх Користувачем.
2.4.1. Обов'язкова для надання Сервісів інформація позначена спеціальним чином. Інша інформація надається Користувачем на його розсуд.
2.5. Персональні дані користувача зберігаються на сервері Адміністрації Сайту який може фізично знаходиться як в Україні, так і за кордоном. Користувач підтверджує і надає Адміністрації Сайту право переміщати персональні дані через кордон України з метою, для якої ця інформація була зібрана. Адміністрація сайту зобов'язується вживати належних заходів безпеки для захисту від неправомірного доступу або неправомірної зміни, розголошення або знищення персональних даних Користувача.
2.6. Права та обов'язки Користувача Сайту регламентує Закон України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI.


3. ЦІЛІ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ КОРИСТУВАЧІВ
3.1. Адміністрація сайту збирає і зберігає тільки ті персональні дані, які необхідні для надання Сервісів, виконання угод і договорів з користувачем, зворотного зв'язку.
3.2. Сайт обробляє персональну інформацію Користувача в наступних цілях:
3.2.1. ідентифікації користувача, зареєстрованого на сайті, для оформлення замовлення та (або) укладення договору дистанційним способом;
3.2.2. надання Користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів сайту;
3.2.3. встановлення з користувачем зворотного зв'язку, включаючи направлення повідомлень, запитів, що стосуються використання Сайту, надання послуг, обробку запитів і заявок від користувача;
3.2.4. визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайства;
3.2.5. підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих користувачем;
3.2.6. створення облікового запису для здійснення покупок, якщо Користувач дав згоду на створення облікового запису;
3.2.7. повідомлення Користувача Сайту про стан замовлення;
3.2.8. обробки та отримання платежів, підтвердження податку або податкових пільг, оскарження платежу;
3.2.9. надання Користувачеві ефективної клієнтської та технічної підтримки при виникненні проблем, пов'язаних з використанням сайту;
3.2.10. надання Користувачеві за його згодою, оновлень послуг, спеціальних пропозицій, інформації про ціни, розсилки новин та інших відомостей від імені сайту або від імені партнерів Сайту і т. п.;
3.2.11. надання доступу Користувачеві на сайти або сервіси партнерів Сайту.


4. УМОВИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
4.1. Обробка персональних даних користувача здійснюється без обмеження строку, будь-яким законним способом, у тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI.
4.2. Сайт має право передати персональну інформацію Користувача третім особам в наступних випадках:
4.2.1. Користувач висловив згоду на такі дії;
4.2.2. передача необхідна для використання Користувачем певного Сервісу або для виконання певної угоди або договору з користувачем;
4.2.3. передача передбачена застосовним законодавством в рамках встановленої законом процедури, зокрема: отримання офіційного запиту правоохоронних органів, виконання судового рішення, перешкоджання шахрайству, захист прав користувачів та ін.
4.3. Адміністрація сайту приймає необхідні організаційні та технічні заходи для захисту персональної інформації користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб, зокрема:
4.3.1. використання криптографічного протоколу SSL, що забезпечує безпеку з'єднання і передачу даних в зашифрованому вигляді;
4.3.2. регулярне оновлення служб і систем управління сайтом і його вмістом;
4.3.3. регулярні перевірки на предмет наявності шкідливих кодів;
4.3.4. використання для розміщення сайту віртуального виділеного сервера.
4.4. Адміністрація сайту зобов'язана забезпечити конфіденційність персональних даних, не розголошувати без попереднього письмового дозволу користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком випадків передбачених цією Політикою конфіденційності.
4.5. Адміністрація сайту зобов'язана здійснити блокування персональних даних, що відносяться до відповідного користувача, з моменту звернення або запиту користувача або його законного представника або уповноваженого органу із захисту прав суб'єктів персональних даних на період перевірки у разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.
4.6. Користувач самостійно несе відповідальність за збереження конфіденційності свого логіна і пароля, а також за достовірність наданих відомостей.


5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
5.1. Адміністрація сайту, яка не виконала свої зобов'язання, несе відповідальність за збитки, понесені Користувачем у зв'язку з неправомірним використанням персональних даних, відповідно до законодавства.


6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
6.1. До звернення до суду з позовом по спорах, що виникають з відносин між Користувачем Сайту і адміністрацією сайту, обов'язковим є пред'явлення претензії (письмової пропозиції про добровільне врегулювання спору).
6.2. Одержувач претензії протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня отримання претензії письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.
6.3. При не досягненні угоди спір повинен бути переданий на розгляд до суду відповідно до чинного законодавства.


7. ДОДАТКОВА УМОВА
7.1. До цієї Політики конфіденційності та відносин між Користувачем і адміністрацією сайту застосовується чинне законодавство України.
7.2. Адміністрація сайту має право вносити зміни в цю Політику конфіденційності без згоди Користувача.
7.3. Нова Політика конфіденційності набирає чинності з моменту її розміщення на сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.
7.4. У разі продажу сайту до набувача переходять всі зобов'язання щодо дотримання умов цієї політики стосовно отриманих ним персональних даних.
Контактні дані: 02000, Україна, м. Київ, вул. Драгоманова, б. 31-Б.
Власником бази даних користувачів сайту: https://ampri.com.ua є ТОВ " АМПРІ Україна "(Код ЄДРПОУ 40203861)
text_st
button_out_of_stock